Hovedmenu
En kort beskrivelse af de tilgængelige golfmedlemskaber

En kort beskrivelse af de tilgængelige golfmedlemskaber

Af d. 18. feb, 2019 i Artikler | Ingen kommentarer

Medlemskaber i golfklubber kan inddeles i to overordnede grupper, endvidere med en intern forbindelse. Den første af disse grupper udgøres af større, vidtomspændende medlemskaber (i det følgende betegnet som metamedlemskaber), i forbindelse med  hvis indmeldelse golfspillere kan drage mange fordele, når der efterfølgende søges at blive medlem af særskilte golfklubber (mikromedlemskaber).

 

Disse metamedlemskaber udgøres af eksempelvis forbundskoncepter, såsom’golfringe’, der består af flere forskellige golfklubbers samarbejde, mht. til prissættelse af de enkelte mikromedlemsskaber og adgang til klubbernes baner, således at et medlemskab af en sådan ring giver adgang til flere forskellige banefaciliteter – og dette mod et, i forhold til omfanget, ofte beskedent beløb.

 

Dansk Golf Union, er endnu et metamedlemskab, der på den ene side er forbeholdt de enkelte golfklubber, såfremt specifikke krav for det pågældende anlæg er opfyldt. På den anden side, kan de enkelte medlemmer opnå er særskilt DGU-kort i de i DGU indmeldte golfklubber, der giver adgang til nogle særlige spillerettigheder i den pågældende klub (afhængig af det kontingent der betales).

Betingelser for opnåelse af diverse golf medlemskaber

Alle golfklubber tilbyder specielle medlemsskaber, der graderes i forhold til erfaring, pris, banetilgængelighed og alder. Erfaringen har at gøre med den såkaldte banetilladelse, der opnås ved deltagelse af et mindre træningsforløb, som efterfølgende giver prismæssige og facilitetsmæssige fordele, når der søges optagelse om ét af de mange tilgængelige medlemskaber.   Aldersmedlemskaber er forbeholdt dem, der er registreret som juniorer eller seniorer, der kan opnå rabatter på deres særskilte kontingent.

 

Et passivt medlemskab er forbeholdt dem, der betaler kontingent på årsbasis, uden dog at være berettiget til at anvende de samme faciliteter som de aktive medlemmer, dog med ret til benyttelse af forskellige træningsfaciliteter, og ofte med en fortrinsret til at blive optaget som aktivt medlem, når en fremtidig mulighed byder sig.

 

De øvrige former for mikromedlemskaber – heraf fuldbyrdet medlem, fleksmedlem, familiemedlem, studiemedlem – varierer i betragtelig grad hos de enkelte udbydere. Fælles for dem er dog de forskellige kontingentformer, og den deaf affødte banetilgængelighed, der enten udvides eller indskrænkes. Særskilt adgang til golffaciliteter kan dog ofte købes særskilt, omend med en betragtelig prisvariantion set i forhold til de kontingentbaserede betalingsformer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rettigheder til alle billeder og tekster er forbeholdt Meregolf.dk. Ingen af delene må benyttes uden forudgående aftale med ejeren af hjemmesiden.