Hovedmenu
Om de forskellige muligheder for at erhverve sig et golfmedlemskab

Om de forskellige muligheder for at erhverve sig et golfmedlemskab

Af d. 14. feb, 2019 i Artikler | Ingen kommentarer

Som enhver form for yndet adspredelse, der kræver en passende mængde rum for at lade sig udføre, er ønsket om golf forbundet med idéen om medlemskab.

 

Et sådant er en betingelse for dét at spille golf, dersom man begærer regelmæssig adkomst til større arealer, hvor faciliteterne står til rådighed. Der skelnes mellem flere forskellige former at være medlem på. En prismæssig forøgelse eller formindelske af golfmedlemskaber står i direkte korrelation til det øgede eller mindske areal, der i kraft heraf gøres tilgængeligt.

 

Af denne grund skal dén, der ønsker at spille, gøre sig det klart forinden medlemsskabets indgåelse, hvilket omfang og måde som golfspillet skal antage.

De enkelte medlemsskabers indhold, generelt betragtet

Indledningsvist skal det nævnes, at de forskellige medlemsskabsformer, som golfklubber landet over tilgængeliggør, har regionale variationer. Enhver bør derfor belave sig på at undersøge de enkelte forhold særskilt, hvis en mere nøjagtig præsentation af et særligt medlemskab ønskes.

 

Desangående vil der dog for langt størstedelen af golfklubbernes vedkommende foreligge ensartede måde at tilbyde adgang til deres facliteteter på. Der gives, overordnet set, følgende grupperinger af golfmedlemskaber: Junior,fleks, almindelig, passiv, deltid og senior. Ud over disse forskelligartede medlemskaber, kan kan der opnås andre særlige former for adgang via ordninger såsom dem er udtrykt via et DGU kort (Dansk Golfspil Union), og de forbundne golfringe.

 

Et junior medlemskab involverer de særegne regler for spillere, der i juridisk forstand er umyndige (spillere under 18 – og i visse tilfælde 19 – år). Forbundet hermed er ikke en indskrænkning af en given adgang, men tværtom ofte en udvidelse af faciliteterne, set i henhold til det kontingent der forlanges, hvis der foruden juniormedlemskabet er øvrige af de resterende voksenmedlemskaber aktive.

Om banetilladelse, DGU og Golfringe

De fleste golfklubber kan tilbyde en lavere pris for et kontingent samt øget banetilgængelighed, mod en indmeldelse i DGU, forskellige former for Golfringe eller ved anskaffelse af banetilladelse. Fælles for disse tre særskilte medlemskaber er, at de frembyder nogle omkostningsmæssigt fordelagtige betingelser for golfspil, idet et givent medlem, mod denne form for betaling, kan udvide sit golfspil topografisk, med ensartede, landsomspændende vilkår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rettigheder til alle billeder og tekster er forbeholdt Meregolf.dk. Ingen af delene må benyttes uden forudgående aftale med ejeren af hjemmesiden.